Det är nu ca 2 månaders kö.

Malmö Modern Psykologi AB

040 615 21 88, Mobil: 0707 - 42 13 49    [email protected]

Datumet då din remiss kommit in blir din köplats.

Leg psykolog Stefan Löfgren

Fyra års erfarenhet av skolpsykologi med utredning / handledning.

Arbetat med KBT heltid sedan 2012. Stefan har tidigare hållit ca 150 föreläsningar i olika KBT tekniker

KBT terapi: Du får lära dig tekniker för att använda på egen hand. En terapi kan i rehabiliterings-garantin med remiss vara lång kbt (upp till 25 samtal). Jag utgår från personlighetsmodellen Enneagram. Jag arbetar med kriser, relationsproblem, sorg, depression, ångest, stress, fobier, beroendeproblem, stärkande av självförtroende och livslust.


Nyhet. Relationsterapi, t.ex par, förälder - barn. 

Per timme kostar det 3000 kr ( ingen remiss, tid inom 2 veckor) pris för 5 timmar: 12 500 kr dvs, 2500 kr/timme.

Vill ni gå på djupet utifrån personlighetsmodellen Enneagram, så krävs det minst 5 timmar.

0