Malmö Modern Psykologi AB

Terapi: Du får lära dig tekniker för att använda på egen hand. En terapi kan handla om stress, ångest, depression. Jag arbetar med kriser, relationsproblem, sorg, depression, ångest, stress, fobier, tvångstankar, ätstörningar, beroendeproblem, stärkande av självförtroende och livslust. ​

Our Mission

Jag vill hjälpa dig som känner dig överväldigad av livets problem, av svåra känslor så som ångest, oro, sorg. Det är skönt med ett stöd i dessa svåra situationer. Sedan vill jag att du lär dig använda teknikerna för att själv kunna använda dom i framtiden då det behövs.

Our Method

Jag vill ge dig tekniker och tankesätt som jag tycker är mycket bra, som är praktiska och funktionella. De ska vara enkla att tillgodogöra sig, lätta att lära sig, lätta att plocka fram i många olika situationer.